Vejene

Veje og fortove blev hovedistandsat i 1999/2000 – med nye fliser, kantstene, vejhjørner og nyt lag asfalt.

Kommentarer / reparationer efter hovedistandsættelsen: (det ældste sidst)

vejsyn-2017-ordinært

efter Tårnby forsyning – vejsyn-17juni

efter Tårnby Forsyning – vejsyn-17marts

afleveringsprotokol Tårnby Forsyning – Hjallerup Alle

Afleveringsprotokol Tårnby Forsyning – Præstefælledvej og Jerslev Alle

Vejsyn 2015

Vejsyn 2014

Vejsyn 2013

Juni 2012 – Afsluttende vejsyn med Dansk KabelTV – læs

September 2011 – Grønnehaves reklamationer vedr. Dansk KabelTV/Kamco – læs her

September 2011 – Eftersyn med Dansk Kabel TV – læs her

September 2011 – Mangelliste DONG – læs her

2011 – delvejsyn – efter Kamco

2010 –  Vejsyn efter opgravninger:  Kamco rapport – Tekn. forvaltning rapport

2010 – Kamco graver for – YouSee: læs indlæg

——-

Vejbump på Præstefælledvej samt indførelse af 40 km. zone – etableres i 2010:

  Læs: godkendelse af vejbump ; skilte placering ; tilbud på vejbumpbumptypekatalog

2009 – DONG:  Graver elkabler og fibernet ned i veje – læs vejsynsrapporter efter opgravninger læs rapport 1 ; læs rapport2

November 2008:  Veje, vejhjørner og fortove repareret – læs her hvor

 Eksempel på fortovsskader – her fra et hjørne Præstefælledvej/Jerslev Alle – nov. 2007

 Nogle af vores veje er blevet revneforseglet nov. 2006:  læs her hvilke  

  15/10 2006:  Nye refleksbånd på 12 steler.    

 12/10 2006: Endnu en stele er kørt ned – skadesvolder?

 14/9 2006: Der er ved at komme revner i vejene – tid til reparation?

 14/9 2006: Ukrudt i fortov og vejkant – det er ikke sådan man holder sin vej – men sådan:  

2005:  Dette er repareret/udskiftet på vore fortove i 2005

Hovedistandsættelse dokumenter: generel information, information om økonomi-1information om økonomi-2kommunal kendelsegeneralforsamling