Persondatapolitik

G/F Grønnehaves persondatapolitik

Grundejerforeningen Grønnehave indsamler og opbevarer data om medlemmerne i foreningen.

Der er medlemspligt i foreningen og der påhviler foreningen en række pligter. Det er nødvendigt at registrere dens medlemmer af hensyn til kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling og øvrig medlemsinformation.

Der registreres

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail

På mindst én beboer i hver parcel i foreningen.

Medlemmerne kan desuden oplyse telefonnummer samt navn, e-mail og telefonnummer på yderligere en beboer på parcellen.

Persondata opbevares i foreningen ERP-system (e-Conomic) samt i register over modtagere af nyhedsbrev.

Foreningens formand og kasserer har adgang til medlemsregisteret. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan ved særlige behov (udvalgsarbejde o. lign) få adgang til enkelte medlemmers kontaktoplysninger.

Foreningen deler ikke persondata. Det enkelte medlem kan ved henvendelse til kassereren få oplyst, hvilke personoplysninger der er registreret på vedkommendes parcel.

Vedtaget af bestyrelsen d. 11 februar 2024.