Servitut

Servitut – tinglyst september 2017 

Enhver nuværende eller kommende ejer af en grund inden for G/F Grønnehaves område har pligt til at være medlem af foreningen.

Grundejeren er ved medlemskab underkastet foreningens love, således som disse er eller på lovlig måde bliver vedtaget eller ændret.