Generalforsamling

  1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  2. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.
  3. Dagsorden skal, 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, være medlemmerne i hænde.
  4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formanden have inden d. 1. februar.

Læs: Målsætning om grønt naboskab

Læs:   Grønnehaves vedtægt

Læs:    Lov om private fællesveje

Herunder kan referater og beretninger fra de senere år læses:

  1. Referater
  2. Beretninger