Hvornår forhøjes bebyggelsesprocent i Grønnehave?

På Spørgsmål om hvornår vores ansøgning om bebyggelsesprocent behandles i Kommunen har vi 16. marts 2021 modtaget følgende svar:

“Kære formand for GF. Grønnehave.

Teknisk Forvaltning forventede, at vi kunne igangsætte flere nye lokalplaner på Vestamager i løbet af 2020, der gradvist skulle erstatte den eksisterende lokalplan 43. Dette har ikke vist sig at være muligt. Jeres grundejerforening er pt. nr. 25 på vores prioriteringsliste for lokalplaner. En lokalplan tager normalt 1 – 1.5 år at udarbejde, alt efter dens kompleksitet. Derfor kan vi desværre ikke give dig et estimat på, hvornår vi forventer at kunne påbegynde en lokalplan for jeres grundejerforening.

Dog har den enkelte grundejer i jeres forening mulighed for, at fremsende en byggeansøgning via bygogmiljø.dk med en forhøjelse til 30 %, hvorefter vores byggesagsafdeling vil behandle sagen med henblik på dispensation til 30 %. På denne måde er der mulighed for forhøjelse af bebyggelsesprocenten for den enkelte grundejer, før der er udarbejdet et nyt plangrundlag.

Venlig hilsen

René Nava Petersen  

Byplanlægger

TÅRNBY KOMMUNE

Plan Byg og Miljø

Amager Landevej 76
2770  Kastrup”

Der holdes ikke generalforsamling i 2020

Den udsatte  generalforsamling der skulle afholdes d. 16. september  aflyses!

De øgede smittetal har ført til, at sundhedsministeren har fremlagt en række restriktioner, der  også gælder i Tårnby.

Yderligere har kommunen nu bestemt, at man i en periode ikke må benytte kommunens lokaler.

Der holdes derfor ikke generalforsamling i 2020!

Medlemmer af bestyrelsen der var på valg i år fortsætter til næste generalforsamling i marts 2021.

Forslag til denne generalforsamling behandles ved næste ordinære generalforsamling i 2021.

Info om legepladsen

Information om legepladsen:

  • Gyngestativ udskiftes snart og 2 nye gynger sættes op.
  • Klatrenet repareres når reservedele er hjemkommet.
  • 2 nye mål af rustfrit stål er sat op. Mål er produceret og doneret af Søren fra G/F Hjallerupvang, det er ham der også stod for indretningen af den nye legeplads.

Dem der har tilbudt at levere net til mål må gerne henvende sig.