Målsætning om grønt naboskab

 Målsætning om grønt naboskab

 I G/F Grønnehave ønsker vi en forening, der fremstår imødekommende, venlig og tryg overfor beboere og gæster.

Vi ønsker, at foreningen har en grøn fremtoning, som samtidig hjælper til et øget fællesskab, trygt miljø at færdes i samt et bæredygtigt klima.

Vi ligger i et område, hvor grundvandet står højt.

Mere grønt kan øge regnvandsoptaget, minimere oversvømmede græsplæner og fliser og modvirke overbelastning af vores regnvandsafledning ved skyfald

I foreningen stræber vi efter:

  • Et grønt, åbent og venligt udtryk af vores ejendomme ud mod vejen.
  • At der så vidt muligt anvendes hæk eller anden beplantning mod vej.
  • At hvis der ønskes hegn, holdes disse så vidt muligt lave eller placeres et stykke inde på grunden.
  • At der beplantes på grunden