Procedure ved manglende betaling af kontingent

Marts 2018 – G/F Grønnehave

 Procedure ved manglende betaling af kontingent.

  1. I henhold til foreningens love er ethvert medlem forpligtet til at betale det af generalforsamlingen vedtagne kontingent til foreningen.
  2. Kontingent betales 1. maj med seneste indbetaling 14. maj
  3. Beløb, som ikke betales rettidigt, vil der blive rykket for. Ved denne rykker er der en betalingsfrist på 10 hverdage.
  4. Indbetales gælden ikke ved fristens udløb, pålægges der ved 2. rykker et gebyr på 100 kr.
  5. Hvis betaling stadig ikke kommer, kan sagen overgives til retslig inkasso.