Årsregnskab for G/F Grønnehave 2005 samt budgetforslag for 2006
Budget 2005 Regnskab 2005 Budget 2006
Indtægter
Kontingenter 121.000 121.850,00 120.000
Indskud 500 450,00 500
Annoncer 3.000 2.100,00 3.000
Refusion, snerydning 3.125 4.625,00 4.375
Renter 700 833,74 5.000
Gebyrer 500 300,00 500
Refusion, legeplads
1.000 493,75 1.000
Indtægter i alt 129.825 130.652,49 134.375
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 11.100,00 12.500
Tryksager & information 8.000 5.697,50 8.000
Porto 2.000 980,00 2.000
Kontorartikler 4.000 909,90 4.000
Generalforsamling 7.000 6.795,33 7.000
Gebyrer 500 592,00 1.000
Repræsentation 500 900,00 500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 5.000 3.000,00 5.000
Forsikring 1.500 1.434,12 1.600
Honorar, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Honorar, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 500 0,00 500
Arrangementer 10.000 9.026,96 10.000
Oprensning af brønde 15.000 14.094,00 15.000
Legeplads 10.000 15.724,95 10.000
Snerydning 31.500 46.250,00 43.750
Div. Reparationer
40.000 23.397,00 75.000
Udgifter i alt 160.800 152.701,76 208.650
Resultat
Indtægter 129.825 130.652,49 134.375
Udgifter
160.800 152.701,76 208.650
Resultat -30.975 -22.049,27 -74.275
Balance
Beholdning overført fra 2004 391.657,38
Resultat for 2005
-22.049,27
Aktiver 369.608,11
Kassebeholdning 1.914,25
Girobeholdning 27.418,14
Bankbeholdning
340.275,72
Passiver 369.608,11
Restancer o.lign.
0,00
Status beholdning 369.608,11