Årsregnskab for G/F Grønnehave 2002 samt budgetforslag for 2003
Budget 2002 Regnskab 2002 Budget 2003
Indtægter
Kontingenter 123.000 121.200,00 123.000
Indskud 500 850,00 500
Annoncer 7.000 6.900,00 8.000
Refusion, snerydning 3.125 3.125,00 3.125
Renter 7.000 4.516,60 4.500
Gebyrer
500 555,00 500
Indtægter i alt 141.125 137.146,60 139.625
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 10.600,00 12.500
Grønnehave Nyt / Tryksager 10.000 10.200,00 11.000
Porto 2.000 1.171,00 2.000
Kontorartikler 4.000 1.885,00 4.000
Generalforsamling 5.000 5.053,50 6.000
Gebyrer 500 507,00 500
Sammenslutningen 3.300 3.240,00 0
Repræsentation 1.500 371,75 1.500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 5.000 2.250,00 5.000
Forsikring 1.000 996,65 1.000
Honorar, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Honorar, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 800 582,00 800
Arrangementer 10.000 8.010,75 10.000
Oprensning af brønde 20.000 21.851,00 20.000
Legeplads 15.000 5.806,25 30.000
Snerydning 31.500 31.250,00 31.500
Div. Reparationer
50.000 24.729,68 40.000
Udgifter i alt 184.900 141.304,58 188.600
Resultat
Indtægter 141.125 137.146,60 139.625
Udgifter
184.900 141.304,58 188.600
Resultat -43.775 -4.157,98 -48.975
Balance
Beholdning overført fra 2001 391.495,02
Resultat for 2002
-4.157,98
Aktiver 387.337,04
Kassebeholdning 5.358,00
Girobeholdning 102.092,48
Bankbeholdning
279.886,56
Passiver 387.337,04
Restancer o.lign.
0,00
Status pr. 31.12.2002 387.337,04
          Revideret 16. Januar 2003