Årsregnskab for G/F Grønnehave 2001 samt budgetforslag for 2002
Budget 2001 Regnskab 2001 Budget 2002
Indtægter
Kontingenter 123.000 121.500,00 123.000
Indskud 500 950,00 500
Annoncer 6.000 8.400,00 7.000
Refusion, snerydning 3.125 3.125,00 3.125
Renter 8.000 10.483,83 7.000
Gebyrer
500 425,00 500
Indtægter i alt 141.125 144.883,83 141.125
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 11.200,00 12.500
Grønnehave Nyt 10.000 10.800,00 10.000
Porto 2.000 1.681,25 2.000
Kontorartikler 4.000 2.126,25 4.000
Generalforsamling 5.000 5.238,50 5.000
Gebyrer 500 418,00 500
Sammenslutningen 3.300 3.304,00 3.300
Repræsentation 1.500 2.261,00 1.500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 5.000 2.250,00 5.000
Forsikring 1.000 980,08 1.000
Honorar, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Honorar, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 800 590,00 800
Arrangementer 10.000 8.746,75 10.000
Oprensning af brønde 20.000 11.814,00 20.000
Legeplads 30.000 31.338,83 15.000
Snerydning 31.500 31.250,00 31.500
Div. Reparationer 70.000 48.365,52 50.000
Opsætning af træsteler
0 58.838,75 0
Udgifter i alt 219.900 244.002,93 184.900
Resultat
Indtægter 141.125 144.883,83 141.125
Udgifter
219.900 244.002,93 184.900
Resultat -78.775 -99.119,10 -43.775
Balance
Beholdning overført fra 2000 490.614,12
Resultat for 2001
-99.119,10
Aktiver 391.495,02
Kassebeholdning 1.214,50
Girobeholdning 66.814,12
Bankbeholdning
323.466,40
Passiver 391.495,02
Restancer o.lign.
0,00
Status pr. 31.12.2001 391.495,02
          Revideret 15. Januar 2002