Dagbog

Om hændelser i Grønnehave

31. december – Skriver vedr. tinglysning samt anmodning om Præstefælledvejs overgåelse til kommunalvej afsendt til kommunalbestyrelse. Se skrivelser under menupunktet nyt!

8. december  Bestyrelsesmøde

Generalforsamling 2013 fastlagt til afholdelse onsdag d. 20.marts

31. oktober  Bestyrelsesmøde

6. september – Nyt på legeplads: Koldbøttestativ opsat. Legeplads renholdes for ukrudt mv. Nye naboer besøgt.

29. august  Bestyrelsesmøde

22. juni – Vejsyn med Dansk KabelTV: Genopretninger synet. Konklusion her

15. juni – Regnvandsrist på Præstefælledvej udskiftes – rist er ødelagt og derfor farlig.

13. juni – Møde med brolæggerfirma ang. renovering af vejhjørner, flytning af et bump samt asfalt på Præstefælledvej.

12. juni – G/F Tirstrupvej har haft ekstraordinær generalforsamling og har ikke kunnet få enstemmig vedtagelse om at søge optagelse i Grønnehave. Så tidligere fremsendt anmodning om at være en del af Grønnehave trækkes tilbage.

11. juni – Møde med bank ang. vores vedtægter mv. – samt kontakt til teknisk forvaltning ang. kort over nærliggende grundejerforeninger samt  udarbejdelse af digitalt kort over vores regnvandsafledning.

9. juni – Samtale med Hjallerupvang ang. regnvandsafledning samt forslag om renovering af legeborg på legepladsen

31. maj  Bestyrelsesmøde

Maj – renovering af legeplads påbegyndes ( nye gynger, nedtagning af farligt klatrestativ samt div. udskiftning af træ på legeborg.

12. april  Bestyrelsesmøde

21. marts – Generalforsamling afholdt på Pilegårdsskolen.

12. marts – G/F Grønnehave fylder 90 år!!

8. marts – Tårnby forsyning – vand meddeler at hul på Præstefælledvej nu er reetableret – det meddeles i øvrigt at man nu efter et år vil reetablere vores dræn på Jerslev Alle (man havde skudt et vandrør igennem drænrør)

9. februar – Køre- tryk skade på hjørnet af Præstefælledvej / Vittrup alle – teknisk forvaltning afspærrer og undersøger hvem skadesvolder er.

6. februar – Vi modtager svar fra teknisk forvaltning ang. spørgsmål om begrænsning af tunge køretøjer i området.

5. februar – Grundejerforeningen gør indsigelse mod opsætning af TDC teknikskab på vejhjørne.

26. januar Bestyrelsesmøde

19. januar – Omfattende skader på fortove og jordsvineri efter bortkørsel af forurenet jord fra hus på Jerslev Alle.

2012   se opad


20 december – modtaget klager over kvaliteten af reetableringer af fortove.

10 december Bestyrelsesmøde

25.  november – 4 vejskilte med hastighedsnedsættelse  flyttes til rigtige side af vej.

21.  november – Dansk Kabel TV meddeler at reetablering af reklamationer vedr. fortove er færdige. Der mangler nu reetablering af asfalt lapper og borter.

16 november Bestyrelsesmøde

21. september – Grønnehaves bestyrelses vejudvalg dokumenterer ved vejsyn hvad der mangler at blive genoprettet  efter Kamcos opgravninger. læs her

13 september – Vejsyn med Dansk Kabel TV og Kommunen. Efter gennemgang af mindre del af vej blev det klart for Dansk Kabel TV at entreprenøren Kamco ikke havde oprettet det de skulle. Resultat er at en anden entreprenør opretter skader – læs her

7. september – Regnvandsbrønd på Jerslev Alle stoppet – reparationsarbejde iværksat. Jordfaldshul på Vittrup Alle – repareres.

6. september – 1. års eftersyn af DONGs opgravninger – 64 steder påtales – især kvalitet af asfaltarbejde..

Vandværket er blevet påmindet om at de skal fjerne det vandrør de har skudt gennem vores drænrør på Jerslev Alle.

Bump: Vi mangler at få flyttet 4 skilte over i den rigtige side af vejen og et par af bumps er løse. Vi har d.d. og igennem hele sommeren forgæves forsøgt på at komme i kontakt med firma, der har leveret og opsat bumps.

4. september – Lastbil har påkørt vej stele ved Ingstrup Alle /Præstefælledvej 5 fliser er blevet skubbet – reparation igangsat.

August – Modtaget div. kopier af klager over Kamco opgravninger. Kamco påstår de er færdige med genopretning – dette er ikke tilfældet. Der er stadig mange fliser der skal udskiftes/oprettes og veje der skal have lagt asfalt. Legeplads står under vand pga. de store regnmængder.

7. juli – Igangsat reparation af hjørne ved Vadum Alle / Præstefælledvej (gl. skade efter lastbil), hjørne ved Jerslev Alle / Præstefælledvej (lastbil har skubbet fortovs hjørne + knækket fliser) , reparation med asfalt ved huller på Præstefælledvej samt reparation af pludseligt opstået hul ved Ilbro Alle / Råbjerg Alle

6. juli – Modtaget kopi af teknisk forvaltnings rykkere til Dansk KabelTV vedr. 4 navngivne adresser der ikke er reetableret af Kamco

19. juni – Vejsyn af 4 veje – som stikprøvekontrol efterset 4 veje for at se om det kan være rigtigt at Kamco er færdige med at reetablere skader efter opgravning. Konklusion: Meget er slet ikke reetableret – det der er lavet er lavet for dårligt – om igen. læs her

12. juni – Vedligeholdelsesarbejde på legeplads udført.

31. maj   – Bestyrelsesmøde

24. maj – Yderste led på vejbump fjernet – mangler at flytte 4 fejlplacerede hastigheds vejskilte.

10. maj  Henvendelse om regnvand der ikke forsvinder fra grund. – ansøgning fra Byggefirma om nødoverløb fra faskine må tilsluttes til vores regnvandsledning.

31. marts – Bestyrelsesmøde

22. marts – 92 er tilmeldt spisning efter generalforsamling – man er velkommen til generalforsamling selvom man ikke har meldt sig til spisning.

3. marts – Det konstateres at vinteren har betydet yderligere forværring af fliselægningen på fortove – efter Kamco! Og vejene er nogele steder hullede og revnede.

24. februar – Teknisk forvaltning: 4 vejskilte placeret i forkert side af vej – skal flyttes inden endelig færdigmelding af vejbump.

3. februar – Bestyrelsesmøde

14. januar – Efter snevinteren: Et par store og dybe huller på Præstefælledvej – lappet midlertidigt med stabil.

14. januar – Rapporter udfærdiget dels af Kamco dels af Teknisk forvaltning efter vejsyn med Grønnehave læs her: kamco – tekn.forv.

2011   se opad


December – Sne, sne og sne med tilhørende klager over snerydning. Konstateret at mange grundejere rydder sneen ud på vejen!! Brug grunden til sneen!

4. december – Bestyrelsesmøde

17. november – Vejsyn med Teknisk Forvaltning, Kamco og Dansk KabelTV. Et 8 timers langt vejsyn, hvor det blev fastlagt hvad der skal forbedres i genopretning på vores veje og fortove. Mange fliser skal rettes op eller udskiftes – asfalt skal laves om.

7. november – Samtale med G/F Tirstrupvej om evt. optagelse af Tirstrupvej i G/F Grønnehave. Afvandingsbrøndes tilstand undersøges på Tirstrupvej inden endelig afgørelse.

4. november – Vejsyn efter YoySee´s opgravninger fastlagt til at finde sted d. 17. november. Grønnehaves vejudvalg, Dansk KabelTV samt Teknisk Forvaltning deltager.

3. november – Bestyrelsesmøde

7. september – Bestyrelsesmøde

August – omfattende og talrige klager over KAMCO´s arbejde modtaget – kommune standser alt samarbejde med KAMCO

15. august – Besigtiget omfattende regnvandsskader rundt i foreningen. Tilsyneladende er det kun få regnvandsbrønde der er stoppede. Forsøgt at løse nabostridigheder.

3. august – Nabo klage modtaget

Juli – Kamcos gravearbejde standses kortvarigt – en byge af henvendelser fra vrede grundejere vedr.. Kamco  modtaget

1 – 30. juni – En række møder og besigtigelser af Kamco´s gravearbejde.

20. juni – Nye naboer besøgt

17. juni – Bestyrelsens legepladsudvalg udbedrer skader på legeborg.

15. juni – Møde med den kommunale gartner afdeling på legepladsen. Aftalt at gartnerne sår græs på boldbane, afbrænder ukrudt, flytter flise ved skraldespand ned i niveau og får fjernet hegn der er i stykker. Til vinter vil man skære grene af i siderne af legeplads.

15. juni – Arbejde iværksat for at sænke for høj regnvandsbrønd ud for Jerslev Alle 37/39

14. juni – Regnvandsbrønde på Jerslev Alle ud for nr 1, 5 og 9 er stoppede – rensning iværksat.

12. juni – Teknisk Forvaltning kontaktet igen for at få udbedret asfaltskader forårsaget af DONG – især sænkninger på Præstefælledvej.

11. juni  – Bestyrelsesmøde

10. juni – Møde med firmaet der skal etablere vejbump – aftalt at arbejdet starter i uge 27

30. maj – Indgået aftaler med G/F Hjallerupvang ang. stillevej på Præstefælledvej samt fortsættelse af fælles snerydning. Nye naboer besøgt.

28. maj – Klaget til Teknisk forvaltning over at DONG ikke har udbedret asfaltskader endnu samt at YouSee´s opgravninger  ikke på forhånd er blevet gennemgået med Grønnehave.

Ændret skilteplacering vedr. 40 km zone på Præstefælledvej modtaget.

10. maj – Legeplads gennemgået og græsset slået.

6. maj – Grønnehave Nyt uddelt.

27. april – Vejsteler repareret, huller på Præstefælledvej fyldt med asfalt og rist samt flise på Vittrup Alle sænket til niveau.

8. april  – Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen konstituerede sig og udstak retningslinjer for det kommende års arbejde.

25. marts – Generalforsamling på Pilegårdsskolen – vedtaget at etablere vejbump og 40 km zone på Præstefælledvej

2. februar  – Bestyrelsesmøde

2010   se opad


21. december – Modtaget kopi af klager over DONGS´s opgravninger

20. december – Modtaget kopi af naboorientering vedr. byggeri på Vadum Alle

15. december – Sneryddder mindet om at der skal ryddes sne på stikvej ved Hjallerup Alle

12. december  – Bestyrelsesmøde

20. november – Forsikringsselskaber vil ikke betale for skader på Præstefælledvej (vej og fortov) som brændt bil har forårsaget.

11.- 13.  november – Vejsyn (DONG- entreprenør – Teknisk forvaltning – Grønnehave) efter DONG´s opgravninger. En række fejl og mangler på fortove og veje bliver efter vejsyn udbedret af DONG – dog repareres asfalt først til foråret. Enkelte lygtepæles placering justeres.

4. november  – Bestyrelsesmøde

18. oktober – Budt nye naboer velkommen på Vadum Alle og Ilbro Alle. Møde med lokal konsulent , der skal hjælpe med de kommende vejsyn efter DONG´s opgravninger. Synet og vurderet de vejstrækninger der nu afleveres af DONG – konstateret mangler og ødelæggelser af kantsten samt fliser.

10. september  – Bestyrelsesmøde

17. juni  – Bestyrelsesmøde

Møde med revisorer, samt behandling af løbende sager.

8. – 10. juni Vejsyn med DONG, MTH, kommunen og Grønnehave. Placering af vejbelysning, elkasser, fibernetkasser og nedgravningssteder. Der graves med enkelte undtagelser i fortove.

MTH udskifter for Grønnehave revnede og korroderede fliser når der alligevel graves.

1. juni – Indbydelser til årets sommerfest og loppemarked – der afholdes – d. 29.august omdeles til grundejere

15. maj – Modtager meddelelse fra DONG om at der graves fra midt i juni

25. april – Grønnehaves medlemmer modtager for første gang PBS indbetalingskort til betaling af kontingent.

2. april – Indkøbt græsslåmaskine til legeplads

1. april  – Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt behandlede løbende sager.

6. marts – redegørelse udarbejdet til revisorer

25.  februar – Teknisk Forvaltning oplyser at Dong begynder at grave elkabler ned i området fra 1. april – møde mellem Dong, teknisk forvaltning og Grønnehave forventes.

22.  februar – Fastelavnsfest afholdt på Pilegårdsskolen

Februar – Ønske om nye skilte med vejnavne til Jerslev Alle og Bindslev Alle –  fremsat overfor teknisk forvaltning.

Klager ang. snerydning indgået.

Fortov mv. ødelagt ud for nedrevet hus på Ingstrup Alle.

9.  februar Samtlige originale tegninger over anlæg af veje, vandafledning, kloak, el mv. i Grønnehave afleveret til Teknisk forvaltning – der sørger for at indscanne og digitalisere kortene – så de kan bruges på hjemmeside og til hjælp i det daglige arbejde for bestyrelsen.

4.  februar – Henvendelse vedr. stoppet regnvandsbrønd/regnvandsafledning.

29. januar – Bestyrelsesmøde

4. januar – Nye naboer budt velkommen.

2009   se opad


28. december – Legepladsen inspiceret: Container stod åben er / aflåst igen – opsamlet flamingo der var spredt rundt på pladsen – kørt 6 skraldesække med flamingo og andet skrald til genbrugsplads.

13. december – Bestyrelsesmøde

10. december – Reparationsarbejder på fortove, vejhjørner og veje afsluttet – læs her hvor

22. november – Vandværket udbedrer drænrørs skade på Jerslev Alle

21. november –  Møde med vandværket på Jerslev Alle ang. grave skader på dræning.

19. november – Teknisk forvaltning meddeler på forespørgsel at DONG begynder at grave el ledninger og fibernet ned i jorden fra marts måned 2009. Der vil forinden være et synsmøde mellem Grønnehave, DONG og teknisk forvaltning.

Skibscontainer til opbevaring af Grønnehaves materiel opstillet på legeplads

5. november – Bestyrelsesmøde

Mødet omhandlede de faste punkter samt en beslutning om at indkøbe en container til opbevaring af Grønnehaves faste gods – såsom telte – haveredskaber etc. Datoen for generalforsamlingen i 2009 blev fastlagt til d. 26. marts.

Vi kender fortsat ikke datoen for hvornår Dong begynder at grave elkabler ned i vores område.

23. oktober – Der indhentes tilbud/overslag på reparationer af fliser og vejhjørner. Det aftales med kommune at brønd ud for Jerslev Alle 41 renses og rør spules efter gravearbejde – arbejdet udføres på skadevolders regning.

23. september – Bestyrelsesmøde

Mødet omhandlede de faste punkter på bestyrelsesmøde samt resultatet af vejsyn og indledende drøftelser af forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej.

10. september – Kontaktet Teknisk forvaltning for at få dem til at sørge for at reparationer efter opgravning af fortove og vejbrønd ved Ingstrup Alle og Jerslev Alle færdiggøres forsvarligt.

9. september – Vejsyn – et par vejhjørner er ødelagte og skal repareres. Enkelte fliser på fortove skal udskiftes.

30. august – loppemarked og sommerfest afholdt i godt vejr med 190 deltagere.

21. august – Præstefælledvej  – skade efter lastbil på fortov. Jerslev Alle skader efter opgravning af fortov – muligvis er regnvandsbrønd skadet.

21. juni – Legepladsen grundes og males af ganske få personer – sandkasse udskiftes med ny.

10. juni – Bestyrelsesmøde

10. april – Bestyrelsesmøde

9. april – Arbejdet med at udskifte og oprette fliser På Jerslev Alle, Skarrildvej og Estvad Alle er færdigt – der mangler fortsat en del arbejde der forventes udført inden 1. maj

9. april – Vi har fået tilsagn om at Økuller kan spille til sommerfesten 2008 – ligesom sidste år.

27. marts – Generalforsamling

4. marts – Møde med sommerfestudvalget – arbejdsopgaver blev fordelt og de store linjer lagt. Sommerfesten d. 30. august 2008 vil være en videreudvikling af konceptet fra 2007. Der vil være orkester med musik, grillet mad og samvær i større telte end sidste år.

20. februar – Modtaget et forsinket referat af møde med det kommunale vejbesigtigelsesudvalg – maj 2007 – kan læses her

8. februar – nye naboer på Præstefælledvej og på Vittrup Alle budt velkommen.

7. februar – Teknisk forvaltning kontaktet – en lygtepæl har ikke fået lysarmatur efter fornyelse af pæl. Teknisk  forvaltning meddeler at der snarest vil blive sat armatur på igen.

Teknisk forvaltning rykkes for referat fra vejsynet med kommunen i maj måned 2007

6. februar – Bestyrelsesmøde

Generalforsamlingen i marts blev planlagt. Et forslag til generalforsamlingen er fremkommet. Forslaget opfordrer bestyrelsen til at undersøge prisen for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej. Reparationsarbejder på fortove er lovet færdiggjort til 1. marts.


2008   se opad

30. december – Tidligere næstformand i Grønnehaves bestyrelse – Annette Cronberg fik – af formanden og kassereren – overrakt en erindring. Annette fraflytter grundejerforeningen 15. januar og er derfor udtrådt af bestyrelsen.

30. december – Grundejer orienterer om at der er rotter ved Hjallerup Alle – rottebekæmpelse er iværksat.

8.. december – Bestyrelsesmøde

Det besluttedes at istandsætte sandkasse og legestativ på legepladsen i foråret 2008. Næstformand og sekretær i Grønnehave gennem 12 år – Anette Cronberg udtrådte af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning – grundet fraflytning fra grundejerforeningen. Suppleant Ole Nielsen indtræder hermed i bestyrelsen.


2. december – Redaktion af Grønnehave Nyt afsluttet – bladet forventes at udkomme medio december.

29. november – Møde med sommerfestudvalget – vi er nu 8 i udvalget! Begyndende planlægning af sommerfesten 2008. Sommerfesten holdes den sidste lørdag i august måned – 30. august 2008!

28. november – Sænkning i asfalt forkant på fortov ved afløbsbrønd på Vadum Alle – mistanke om at det er drænet der er faldet sammen.

25. november – grundejere foreslår i skriftlig henvendelse at der etableres nogle bump på Præstefælledvej.

28. oktober – Legeplads besigtiges.

Det konstateres at gartnerafdelingen har foretaget nogen ukrudtsbekæmpelse samtidig sprøjtes der med ukrudtsbekæmpelse i dag af bestyrelsen. Trådhegn er væltet, sandkasse ved rutchebane er ødelagt og brædderne ligger spredt over legepladsen, der konstateres råd i den anden sandkasse – en bil har kørt racerløb på fodboldbanen og ødelagt trækant omkring petanquebane. Endelig er der efterladt en cykel samt en knallert på pladsen.

Garnerafdelingen  er kontaktet for at reparere hegn, politiet er kontaktet for at få fjernet herreløse to hjulede køretøjer, brædder fra ødelagt sandkasse fjernes, sten lægges på plads i indkørsel så der ikke kan køre biler ind på pladsen og trækant omkring petanquebane sættes fast.. Til foråret udskiftes sandkasse, der sættes nye slanger på gyngekæder og legeborg grundes og males.

27. oktober – Grundejer på Ilbro Alle anmodes om at flytte jordbunke fra fortov. Jordbunken, der har ligget i flere måneder, loves fjernet i løbet af uge 44

5. oktober – budt nye naboer velkomne på Ingstrup Alle, Sønderholm Alle og Vårvej.

1. oktober – Det konstateres at Dong graver og udskifter elkabler/lægger fibernet på Sønderholm Alle – grundejerforeningen er ikke orienteret om gravearbejdet.

4. oktober – Bestil og modtaget matrikelkort over G/F Grønnehave fra Rådhus

26. september – Materielgården anmodet om at udbedre for høj indkørsel på Munkebjergvej.

25. september – Næste generalforsamling fastsat til torsdag d. 27. marts 2008

25. september – 5 fliser skader på Præstedfælledvej og hul i asfalt på fortov på Vittrup Alle noteret.

20. september – bestilt reparation af skader på vejhjørner

11. september – Bestyrelsesmøde

Det besluttedes : At holde generalforsamling i 2008 i uge 13  samt at reparere skader på vejhjørnerne ved Jerslev Alle og Estvad Alle. Der er positiv stemning overfor at gennemføre sommerfest i 2008. Kasserer  meddelte at han efter 18 år i bestyrelsen ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling  .


19. august – Lastbil knust fliser på hjørne af Præstefælledvej og Jerslev Alle – regnr. på lastbil noteret – men skadesvolder erkender ikke skaden.

18. august – Budt nye naboer på Skarrildvej 7 velkommen. Påtalt overfor grundejer på Jerslev Alle at hæk gror ud på fortov samt at hæk dækker for skilt med vejnavn.

17. august – Fliser og brønddæksel kørt itu af beton-blande-bil på hjørnet af Ingstrup Alle og Præstefælledvej. Skade erkendt af betonfirma, der betaler 6.500 kr. for at udbedre skade

27. juli – Revneforsegling af 869 m af vores veje er udført (sidevejene til Præstefælledvej – fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle).

26. juli – Fortovsfliser på Præstefælledvej ødelagt i forbindelse med gravearbejde.

25. juli – Regnvandsbrønd og mellemliggende rør på Vadum alle er spulet.

16. juni – Bestilt revneforsegling af sidevejene til Præstefælledvej – fra Jerslev Alle til Hjallerup Alle. Arbejdet udføres sidst i juli /først i august. Der er ligeledes bestilt spuling af regnvandsbrønd og rør på Vadum Alle . Regnvandsbrønd på Vadum Alle ud for nr. 6 er stoppet.

13. juni – Gartnerne anmodes om at brænde ukrudt væk på legeplads

12. juni – Teknisk forvaltning rykket for henvendelse af 14. april hvor:

Der blev aftalt besigtigelse og  evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87, der blev endvidere aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej – stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave.

7. juni – Besigtiget vejrist ud for Vadum Alle 6. Vejristen fungerer ikke – der står vand ved regnvejr. Det undersøges hvorledes dræn er udført for at kunne igangsætte en spuling eller reparation af brønden.

6.juni – Bestyrelsesmøde

Det besluttedes at revneforsegle resten af sidevejen til Præstefælledvej, legestativ på legeplads forventes malet i løbet af sommeren, GrønnehaveNyt udkommer fra efteråret 2007 igen regelmæssigt. Sekretær meddelte at hun fraflytter grundejerforeningen og derfor ikke stiller op til genvalg ved næste generalforsamling.


31. maj – Møde med kommunalt vejsynsudvalg på Hjallerup Alle/Præstefælledvej.

Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg (politikere og teknikere) til at komme forbi Grønnehave. Følgende emner blev taget op:

  1. Hjallerup Alle – vejens udskridning i grøften, rotter og rørlægning af grøft.
  2. Præstefælledvej – fordeling af udgifter ved vejrenovering af Præstefælledvej.
  3. Tvungen medlemskab af grundejerforening
  4. Saneringsmodent hus på Jerslev Alle
  5. Hastighedsdæmpende foranstaltninger af Brønderslev Alle
  6. Krydset ved Englandsvej/Kirstinehøj

Vejsynsudvalget behandler emnerne ved deres næste møde.

8. maj – 4 vejhjørner ved Ilbro Alle og ved Ingstrup Alle renoveret.

Forsøgsvis er der ved vejhjørner på fortovet lagt kørebanefliser, steler er blevet fjernet og asfalt udlagt. Dette for at undgå at store lastvogne vælter steler og knuser alm. fortovsfliser med dertil hørende  omkostninger for Grønnehave.

18. april – Grønnehaves vejudvalg samt vejingeniør besigtiger veje.

. Det skønnes, at det vil være en hjælp mod vejnedbrydning, hvis de   sideveje til Præstefælledvej, der endnu ikke er revneforseglet, bliver det i år. Problematikken vedr. Præstefælledvej som fordelingsvej og den dermed forbundne større slidtage blev også drøftet.

14. april – Teknisk forvaltning kontaktet – aftalt besigtigelse og  evt. udbedring af for høj indkørsel ud for Munkebjergvej 87.

Aftalt besigtigelse af fortovsskade på hjørnet af Estvad Alle og Præstefælledvej – stor bil har knust fliser, kantsten og måske vandlås. Skaden vedrører både kommune (Præstefælledvej er kommunalvej) og Grønnehave.

12. april – Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen konstituerede sig og besatte udvalg samt behandlede løbende sager.


28.marts – Møde på Skelgårdsskolen med Dong Energy for en lang række grundejerforeninger:

I Grønnehave kan der forventes nedlægning af elkabler og fibernet inden for de næste 2 – 3 år! læs mere under Nyt!.

22. marts – Generalforsamling – læs referat fra generalforsamling  her på hjemmesiden.

25. februar – Indkaldelse til generalforsamling indeholdende formandens beretning, regnskab og budget omdelt til Grønnehaves medlemmer

18. februar – Fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdsskolen – mange deltagere, især mange børn i alderen under 5 år.

30. januar – Bestyrelsesmøde.


29. januar – Forespørgsler fra grundejere om fastelavnsfesten bliver til noget – man har ikke fået tilmeldingssedler endnu. Svar: Ja, vi holder fastelavnsfest, som vi plejer – fastelavnssøndag d. 18 februar på Pilegårdsskolen – tilmeldingsseddel kommer snart.

21. januar – Endnu engang henvender en ny beboer sig for at forslå, at vi får etableret fælles net til TV og Internet i området.

18. januar – Stor lastbil med hænger påkører og ødelægger fliser samt vejsteler på hjørnet af Præstefælledvej/Starup Alle samt på hjørnet af Skarrildvej/Jerslev Alle. Påkørslerne havde heldigvis vidner. Vognmandsfirma erkender skader som snarest vil blive udbedret på skadevolders regning.

14. januar – Stor sommerfest lørdag d. 25. august 2007 – med levende musik og pattegris på grill er planlagt

6. januar – 6 nye naboer budt velkommen.

2007   se opad

 

28. december – Svarer på nedennævnte henvendelse med henvisning til privatvejsloven § 49 (se evt. link her)

19. december – Henvendelse fra grundejer vedr. permanent opbevaring af løsøre på vej samt manglende oprydning på grund.

2. december – Bestyrelsesmøde.

Dato for næste generalforsamling blev fastlagt: Der afholdes generalforsamling i 2007 d. 22. marts. Her markeres grundejerforeningens 85 års fødselsdag.


17. november – Vejsyn på  Sønderholm Alle – et stort fyrretræ har rødder der ødelægger vej og fortov. På Vittrup Alle bemærkes der høje fortovskanter ved nogle overkørsler.

10. november – Modtaget svar på – ansøgning af 12. september fra Tårnby kommune – vedr. etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brønderslev  Alle.  — Svar: Det lokale færdselssikkerhedsråd vil i 2007  diskutere, hvor i kommunen der skal foretages trafiksikkerhedsmæssige forbedringer.

2. november – En del af vores veje er blevet revneforseglede – resten af vejene venter til næste år.

27. oktober – Møde med firma ang. revneforsegling af veje. Det besluttes at revneforsegle 1000m af revnerne i vores veje i dette finansår. Der startes med sideveje til Præstefælledvej. Der startes ved Estvad Alle, herfra revneforsegles der så 1000 m af vore veje så langt mod syd, som pengene rækker.

26. oktober – modtaget brev vedr. oprensning af grøft og rotter fra Teknisk forvaltning.

26. oktober – Uddelt skriftlig information vedr. rotter til beboere på og ved Hjallerup Alle.

24. oktober – Bestyrelsesmøde.

Det blev afgjort at 4 vejhjørner  forsøgsvis skulle ændres således at vejsteler fjernes og fliser forstærkes med kørebanefliser. Det blev endvidere besluttet at en del af vejenes sprækker skulle forsegles slutteligt blev snerydningskontrakt tiltrådt.


15. oktober – Bestyrelsen udskifter reflekser på 12 steler og indhenter tilbud på anden sikring af vejhjørner.

12. oktober – Vindere af  hjemmesidens efterårskonkurrence udtrukket – vindere blev: Familien Kristiansen, Hjallerup Alle 26B og Familien Boilesen, Ingstrup Alle 8B

11. oktober – modtaget tilbud på reparation af revner i veje – revneforsegling.

11. oktober – ansøgt om opstilling af skraldestativ på legeplads.

4. oktober – Vognmandsfirma kontaktes ang. påførte skader på fliser og steler i Grønnehave – skaderne anerkendes ikke af firma.

29. september – legepladsen renset for affald – igen, igen. Legepladsen bliver øjensynligt også brugt til unges fester med større skrald mængder til følge.

15. september – Vipper på legeplads renoveret – siddeplader udskiftet af Martin Wellejus – tak for det.

15. september – Teknisk forvaltning oplyser, at sagsbehandlingen vedr. ansøgning om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brønderslev Alle, vil vare ca. 8 uger.

15. september – Teknisk forvaltning oplyser at grøften langs Hjallerup Alle vil blive oprenset og delvist ryddet for buskads mv. . Dette for at se om det vil mindske rotteplagen i området.

14. september – vi får planeret samt sået græs på legeplads foran fodboldmål.

13. og 15. september – skader på fortove ud for 2 parceller på Ingstrup Alle – fliser knækket, samt stele påkørt ved Præstefælledvej/Ingstrup Alle.

12. september 2006 – Teknisk forvaltning meddeler i telefonsamtale, at  der ikke mere laves vejsynsrapporter  – men at der i stedet skrives direkte til grundejere hvor fortov eller vej ud for den enkelte grundejer ikke er trafiksikker; dvs. hvis der er hul i vejen eller hvis man kan falde over fortovsflisen.

12. september 2006 – Ansøgt Tårnby kommune om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brønderslev Alle . Rykket for reetablering af vej/fortov ud for 3 adresser jvf. dagbog af 23/8.

27. august 2006 – Opsat nye dæk på gynger på legeplads: Henrik Larsen, Munkebjervej 73 har skiftet de gamle rådne dæk på gyngerne ud med nye – kvit og frit – tak for det.

24. august 2006 –  Lovgrundlaget ” Lov om private fællesveje” tilføjet som link på hjemmesiden – findes under generalforsamling og under link.

24. august 2006 – Kontaktet Hjallerupvang og Grønnehaves festudvalg/loppeudvalg for evt. at lave en stor grundejerfest d. 25 august 2007 på legepladsarealet med mad, øl, musik og dans.

23. august 2006 – Klaget over manglende reetablering efter opgravninger foretaget af   TDC og vandværket  – ud for følgende adresser: Estvad Alle 1, Præstefælledvej 106A samt Ingstrup Alle 23A

22. august 2006 – Bestyrelsesmøde.


21. august 2006 – modtager underskrifter fra 51 husstande på Brønderslev Alle der tilkendegiver at man ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen. Bestyrelsen arbejder sammen med andre grundejerforeninger videre med sagen.

19. august 2006 – loppemarked på legepladsen – godt vejr – godt besøgt med rimelig omsætning. De mange nye gule vejskilte der viste til loppemarkedspladsen sammen med bolcheværkstedet – ved Martin Wellejus – der lavede gratis slikkepinde og bolcher til børn og barnlige sjæle – var med til at få  folk også udefra til markedspladsen. Loppemarked afholdes næste gang lørdag d. 25 august 2007.

13. august 2006 – der træffes afgørelse om at aflyse sommerfesten lørdag d. 19/8 pga. for få tilmeldte – men loppemarkedet samme dag kl. 10 – 16 gennemføres

9. august 2006 – Stele kørt itu på Hjørnet af Vittrup Alle og Præstefælledvej. Beboere i området noterer skadesvolder – en vognmand fra Jylland kommer til at betale for en ny stele.

7. august 2006 – Brønddæksel kørt itu af renovationen. Kørsel på fortov. Renovationsfirma erkender at være skadesvolder og udskifter selv brønddæksel.

6. august 2006 – En grundejer undrer sig over at der er gravet lyslederkabel ned af TDC på en del af Ingstrup Alle. Svaret er at den kommunale fritidsinstitution på Ingstrup Alle skal forbindes med alle andre institutioner i kommunen og med rådhuset i et hurtigt net – Det er ikke fordi TDC er ved at grave fællesantenne ned.

2. august 2006 – Teknisk forvaltning spørger om nr. 7 og 9 på Høgildvej er medlemmer af Grønnehave – Svar: Det er de ikke

31 juli 2006 – Medlemmer af Grønnehave på den kommunale vej –  Brønderslev Alle – ønsker bestyrelsens hjælp for at få hastighedsdæmpende foranstaltninger på Brønderslev Alle. Beboerne på vejen vil samle underskrifter ind for stillevej. Vi vil støtte ved sammen med andre Grundejerforeninger at kontakte kommunen bilagt underskriftindsamlingen.

21. juli 2006 – Invitation til Grønnehaves sommerfest og loppemarked uddeles – samtidig uddeles informations og konkurrence folder vedr. hjemmesiden.

20 juli 2006 – Grundejerforeningens vejudvalg syner en del af vejene. Og konstaterer at en del mindre revner er begyndt at komme på veje – men ikke nok til en øjeblikkelig reparation Vi ser også at mange grundejere ikke bekæmper ukrudt ved vejkant og i fortov.

19 juli 2006 – Nye refleksstriber til steler købes – en del refleksbånd er ødelagt så de skal udskiftes.

18 juli 2006 – Grundejer på Jerslev Alle anmodes skriftligt om at fjerne opstillede blomsterkasser fra fortov.

18 juli 2006 – Grundejer på Jerslev Alle anmodes om at få udbedret skade på fortov.

5 juli 2006 – Modtager Teknisk forvaltnings resultat af TV inspektion vedr. rotteplage i området omkring Hjallerup Alle. Konklusion: Der er ikke noget i vejen med kloakker – man vil søge økonomiudvalget om en bevilling så grøften ved Hjallerup Alle kan blive rørlagt – dette vil sandsynligvis stoppe rotteplage.

2. juli 2006 – Grundejer klager over megen støj fra naboens maskiner også uden for de tilladte tidspunkter. jvf. vores vedtægter § 15 stk. 5.

 

2006   se opad

 

6. februar – Fastelavnsfest på Pilegårdsskolen – en velbesøgt begivenhed

14 marts – Generalforsamling – Heinz Reimer går af som formand – som afløser vælges Helge Dybdahl – Jan Christensen vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

7. juni – et par parceller på Høgildvej ønsker medlemskab af grundejerforeningen – dette afvises

15. juni – efter flere tiltag, fra grundejerforeningen og en privat person, fjerner kommunen plankeværk i enden af Jerslev Alle

August – 3 nye indflyttere er hilst velkommen

17. august – teknisk forvaltning kontaktet for at tale om støjvold på Englandsvej samt om afklaring af hvem der vedligeholder legeplads

24. august – loppemarked og grundejerfest afholdt på legepladsen

25. august – Loppemarkeds/fest gruppe er nedsat til at varetage planlægning af næste loppemarked/fest d.19 august 2006

28. august – bil forvolder olieudslip på fliser på Præstedfælledvej – forsikring betaler for udskiftning af en del fliser

1. september – problem om for høj indkørsel på Sønderholm Alle afklares

9. september – drænrør opgraves og spules på Vittrup Alle

11. september – Indkørslen fra Hjallerup Alle til Ugandavej åbnes et par dage i forbindelse med afholdelse af cykelløb

15. september – vi anmoder teknisk forvaltning om udarbejdelse af nye kort for grundejerforeningen (kan snart ses på vores hjemmeside)

7. oktober – veje synes af grundejerforening – resultat: der udskiftes 72 fliser – 15 steder rettes fliser op – HNG og vandværket kontaktes for at reparere sænkninger efter deres opgravninger.

2. november – møde med grundejerforeningen Hjallerupvang – der udveksles synspunkter om fællesantenne samt om fælles anliggender såsom snerydning og legeplads.

Legepladsen – Der er slået græs ca. hver 14 dag – flere gange er der sprøjtet mod ukrudt på grus arealet. Der er endvidere lagt faldunderlag ved legeredskaber samt udskiftet sand i sandkasse. Petanque bane er repareret. Legeborg er renoveret og sikret mod uheld, bord og bænk er gravet ned i normal siddehøjde. Hegn er renoveret. Lege-betonrør rokeres ved lejlighed.

2005   se opad