Kloaknettet – brev til kommune

Til Kommunalbestyrelsen

Tårnby Kommune.

 

Ved kraftige regnvejr 16. oktober samt 19. oktober 2014 oplevede vi i G/F Grønnehave endnu en gang at vandstanden i kloaknettet steg til foruroligende højder.

Kloakvand trængte nogle steder ind i folks huse, andre steder stod det 1 cm under afløbshøjde i bad og bryggers. Toiletbesøg og madlavning umuliggjordes– for ikke at tale om situationen i de huse der har kælder!

Områdets grundejere sender ikke deres regnvand i kloaknettet, men i faskiner i egne haver – så egentlig forstår vi ikke hvor al vandet kommer fra – men det kommer.

På hvilken måde og hvornår har kommunalbestyrelsen tænkt sig at udbedre forholdene omkring spildevand i området?

 

Regnvandsafledningen fra vores veje løber i drænrør, der munder ud i et større nord/syd gående opsamlings rør, der igen løber videre til en kanal ved Hjallerup Alle, for igen at blive ført videre til Fælledens pumpestation.

Ved regnvejret på omstående datoer var kanalen ved Hjallerup Alle fyldt og har altså ikke kunnet få afløb på Fælleden. Resultatet har været at vore regnvandsbrønde i veje ikke har kunnet lede vand væk og vejene dermed visse steder har stået under vand.

Har kommunalbestyrelsen en plan for at kunne få ledt regnvandet væk ved kraftige nedbørsmængder?

 

G/F Grønnehave skal hermed opfordre til handling vedr. omstående områder.

 

 

Venlig hilsen

Helge Dybdahl

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *