Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i G/F Grønnehave

Onsdag d. 21. marts kl. 19 — i Pilegårdsskolens festsal

Indkaldelse med dagsorden, formandens og bestyrelsens beretning, samt regnskab og budget  er udsendt med Grønnehave Nyt – først  i februar – men kan også ses her på forsiden.

Der er indkommet 2 forslag til behandling på generalforsamling, forslagene kan læses herunder:

Forslag-1 Grønnehave 2018

Forslag-2 Grønnehave 2018